Attester

Vi tilbyder udfærdigelse af lægeerklæringer til kørekortsattest og øvrige attester/erklæringer.

Kørekortsattest under 69 år: 400,- inkl. moms.

Kørekortsattest over 69 år eller ved kronisk sygdom: 500,- inkl. moms.

Handicapskilt/parkeringskort: 375,- inkl. moms.

Medicinattest i forbindelse med rejse: 500,-

Øvrige attester uden overenskomstfastsat honorar (fx frihånds-attest):
Regning beregnes efter tidsforbrug. Det koster 500,- pr. påbegyndt 15. minut.

Mulighedserklæring: 500,-