Er du gravid?

Gravide tilbydes 3 forebyggende undersøgelser i lægehuset samt en undersøgelse 8 uger efter fødslen. Undersøgelserne foretages alle sammen hos lægen.

  1. Undersøgelse: Når du er gravid i uge 8-10: Udfyldelse af papirer til brug for fødestedet og jordemoder samt vandrejournalen, som følger dig gennem graviditeten. Du tilbydes undersøgelse af urin, måling af blodtryk samt en blodprøve. Du vil også modtage råd og vejledning om mulighed for scanningstilbud (nakkefoldsscanning og misdannelsesscanning).
  2. Undersøgelse: Når du er gravid uge 25: Indeholder en samtale om, hvordan graviditeten forløber og der måles blodtryk og urin undersøges. Såfremt din blodtype er Rhesus-negativ, skal der tages en blodprøve.
  3. Undersøgelse: Når du er gravid i uge 32.

HUSK:
Medbring en morgen-urinprøve (i dertil egnet beholder) hver gang du kommer til lægen.
Medbring din vandrejournal til lægen.